Ruimte om te groeien

Er komen steeds meer ondernemers die uiteenlopende eisen stellen aan de huisvesting van hun bedrijf. Naast de behoeften gericht op ruimte en bereikbaarheid komen steeds vaker kwaliteitsaspecten in beeld. Het Bedrijvenlandgoed Slinge biedt de ondernemer een prachtige kans om deze kwaliteitslag te maken.De ondernemer krijgt veel
ruimte om naar eigen inzicht een werkomgeving te ontwerpen, die in balans staat met een ontmoeting in een groene omgeving.
Het bedrijventerrein wordt dus niet groen ingepakt, maar in het prachtige landschap wordt een werkomgeving gemaakt. Duurzaam ondernemen in een inspirerende omgeving zijn hierbij kernwaarden voor een bedrijventerrein voor de toekomst. Het versterkt de bedrijfsvoering en het imago van het bedrijf. Daarnaast geeft het de ondernemer een unieke en onderscheidende meerwaarde naar werknemers en klanten.

 
Geïnspireerd raken?

Het terrein bestaat uit zo’n 4,5 hectare, waarvan circa 2,5 hectare uitgeefbaar is aan uiteenlopende bedrijven.

Er kan zich één grootschalige ondernemer vestigen, maar meerdere kleinschalige ondernemers zijn ook van harte welkom. Geïnspireerd raken?

 

Geïnspireerd raken? Bekijk hier de film!
Unieke omgeving

Bedrijvenlandgoed Slinge bestaat onder meer uit de Boven Slinge, een beek met de hoogst ecologische natuurwaarden, een oude es, een kruidenrijk grasland omzoomd door bomen en de spoorlijn die een belangrijke verbindingszone is van het gebied. Deze landschapswaarden worden daar waar mogelijk versterkt en geven het totale gebied een heel bijzonder werkklimaat.

Ga voor meer informatie naar de pagina inrichtingsplan.

 
Informatie downloaden

Op Bedrijvenlandgoed Slinge wordt de bestaande harde confrontatie tussen industrieterrein en buitengebied veranderd in een mooi en natuurlijk verloop tussen de gebieden, waarin er volop ruimte is voor natuur en werken.


In de plannen staat dan ook het motto ‘100% natuur, 100% werken’ centraal! Diverse partijen hebben maximaal bijgedragen om het gebied opnieuw in te richten als werklandschap. De kwaliteit komt tot uitdrukking in ruimtelijk, natuurlijk, economisch en sociaal perspectief. Een prachtig inspiratiekader voor potentiële ondernemers.

 

 

Ga voor meer informatie naar de pagina downloads.